Tin tức

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Thực Phẩm 3

-Application : Food Processing 3----Model : PG----Liquid : Juice

Xem tiếp

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Thực Phẩm 2

Application : Food Processing 2----Model : PG----Liquid :Saccharomyces cerevisiae 、Saccharomyces calsbergensis------------ Humulone , Lupulin

Xem tiếp

Bơm Từ Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Thực Phẩm 1

Application : Food Processing 1----Model : PW / PW-F / PW-C----Liquid : Water (H2O)

Xem tiếp